VÄLKOMMEN TILL ALERTA OMSORG

Ett vårdföretag som för många äldre och funktionshindrade står för respekt, ödmjukhet, förståelse, trygghet och delaktighet. Vi åtar oss vård och omsorg som respekterar den enskildes egna val och värderingar. Våra tjänster utgår från individens egna villkor, har ett tydligt mål och genomförs på ett rehabiliterande och förebyggande sätt. Alerta Omsorg är därför det naturliga valet för Dig som är i behov av omvårdnad, ledsagning, avlösning, personlig assistans och servicetjänster.

Förståelse

Vi sätter vi oss noggrant in din situation för att få en bättre förståelse för dina behov.

More Info

Ödmjukhet

Innebär att vara lyhörd och flexibel samt att ha en företagskultur och organisation som gör det möjligt.

More Info

Trygghet

Innebär att vi ser det som vårt ansvar att du är väl till mods och har en en meningsfull vardag i din invanda miljö.

More Info

Respekt

Detta är en självklarhet som innebär att dina val och önskemål respekteras.

More Info

Delaktighet

Du får vara med och påverka planering och utformning av verksamheten samt ge synpunkter.

More Info

Senaste inlägg