Kundval – LOV

Du har rätt att välja

2009 infördes Lagen om valfrihet, LOV. Den innebär att du har
rätt att själv välja det företag som ska utföra hjälp i hemmet
utifrån dina individuella behov och önskemål.

Så här fungerar kundvalssystemet, enligt LOV

När du väljer en privat hemtjänstutförare kan det vara tryggt att
veta vi är godkända och har avtal med kommuner där vi verkar.

Biståndshandläggaren hjälper dig

Kommunens biståndshandläggare står som beställare av insatsernas
omfattning och är ansvariga att kontrollera att hjälpen utförs enligt
beslut. Kommunen har alltid det yttersta ansvaret för att din
hemtjänstutförarej utför arbetet korrekt.

Tjänster och tilläggstjänster

Om du vill komplettera den hemtjänst du får med ytterligare insatser
går det att köpa til hushållsnära tjänster som omfattas av RUT-avdraget.
Alerta Omsorg kan exempelvis erbjuda flyttstädning och fönsterputs.

Mer information

Vill du veta mer? Varje kommun har information om de hemtjänstföretag som är aktuella inom olika bostadsområden. På deras webbplatser hittar du också information om hemtjänst, kundvalsmodellen och annat som är bra att veta när du ska skaffa hemtjänst.