Om Alerta

En trygg och meningsfull vardag

Ett teaterbesök ibland. Promenader på söndagarna. Köttbullar och potatismos, eller kanske kebab? Livet ska få ha sin gång. Vill du leva det tryggt och självständigt i din invanda miljö vill vi på Alerta gärna hjälpa till.

Oavsett du är äldre eller har en funktionsnedsättning har vi både inställningen och förutsättningarna att ge dig den omsorg du önskar och behöver. De insatser vi gör ska vara byggda på en helhetssyn samt vara rehabiliterande och förebyggande.

Kulturell mångfald

Vi som jobbar här har olika kulturellt ursprung och du hittar såväl unga, entusiastiska som erfarna medarbetare. Respekt för individen och att vi alla är olika och unika, är en värderingar som vi alla delar. Liksom att ha god dialog med en nära anhörig. Tillsammans erbjuder vi en unik mångfald som gör att vi kan erbjuda dig ovanligt bra valmöjligheter och variation. Vi på Alerta har även speciell kompetens vad gäller psykiska funktionshinder, missbruk, demens, vård i livets slutskede och omsorg av äldre med invandrarbakgrund.

Kvalitet är kärnan

Kvalitet i vårt arbete är kärnan i vår verksamhet och med vårt kvalitetsledningssystem arbetar vi kontinuerligt och systematiskt med att uppfylla varje brukares behov och förväntningar. Det är också anledningen till våra ständigt höga betyg i de brukarundersökningar som genomförs av kommunerna där vi verkar.

Våra fem ledstjärnor

  1. Förståelse; därför sätter vi oss noggrant in din situation.
  2. Ödmjukhet innebär att att vara lyhörd och flexibel samt att ha en företagskultur och organisation som gör det möjligt.
  3. Trygghet betyder att vi ser det som vårt ansvar att du är väl till mods och har en en meningsfull vardag i din invanda miljö.
  4. Respekt är en självklarhet som innebär att dina val och önskemål respekteras.
  5. Delaktighet; Som kund får du vara delaktig, bestämma själv och ha inflytande i vardagen samt inkomma med synpunkter.

Kort om Alerta

Våra tjänsteområden är Hemtjänst, Ledsagning, Avlösning, Personlig assistans samt Hushållsnära tjänster med RUT-avdrag.

Alerta Omsorg har sedan 2002 drivit äldreboende, hemsjukvård i särskilt boende och hemtjänst i ordinärt boende, detta genom avknoppning av befintlig verksamhet.

Alerta Omsorg är godkänd utförare enligt Kundval LOV i Järfälla kommun. Vi har tillstånd från socialstyrelsen att bedriva personlig assistans i Stockholms län.

Alerta Omsorg är medlem i Almega Vårdföretagarna och därmed har kollektivavtal sedan 2002.