Våra tjänster

Hemtjänstinsatser utförs enligt sociallagstiftning och vårt system
för kvalitet. Förutsättningen är ett biståndsbeslut. Så här går det
till:

Vi börjar med ett välkomstsamtal för att få kontakt med varandra. I
samråd med den enskilde utses en kontaktperson. Tillsammans upprättas
en genomförandeplan som beskriver hur insatserna ska
genomföras och följas upp. Den enskildes synpunkter och klagomål tas på
allvar och leder till ”ständiga förbättringar” av insatserna.

Medicinskt samarbetar vi med primärvården. För den enskilde
med stort vård- och omsorgsbehov dokumenteras även uppgifter om behov
av mun- och tandvårdshygien samt vidtagna åtgärder. För den som vårdas
i livets slutsked får någon vid sin sida.

Socialt så planeras aktiviteter efter egna val. Vi
uppmärksammar gärna möjligheten att fira högtider utifrån kulturellt
och etniskt ursprung. Vi erbjuder näringsriktig kost utifrån meny och
specialmat efter den enskildes behov och kultur.

Funktionellt beaktar vi möjligheten till fysiska
aktiviteter som t ex utomhusvistelser/promenader.

Trygghet skapar vi också genom att alltid legitimera oss,
utföra tjänsterna på avtalade tider, vara tillgängliga när det behövs,
informera i god tid vid förändringar och på ett säkert sätt hantera
personliga uppgifter och tillhörigeter.

Tilläggstjänster

Alerta erbjuder hushållsnära tjänster med RUT-avdrag såsom frisörtjänster, fotvård, flyttstädning, fönsterputs och snöskottning.